07.11.2017

Հաշվապահական ծառայության համեմատական գներ

Հաճախ է անհրաժեշտ լինում համեմատել ֆիզիկական անձ-հաշվապահին վճարվող «մաքուր» աշխատավարձը և դրա հետ կապված հարկերն ու պարտադիր վճարները հաշվապահական ծառայություններ առաջարկող իրավաբանական անձանց կողմից առաջարկվող գների հետ, որոնք իրենց մեջ ներառում են ավելացված արժեքի հարկ: Այս աղյուսակը կարող է օգտակար լինել այդ հարցում կողմնորոշվելու համար:

 

Աղյուսակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով: